Depressie

Het is normaal om in enige mate te wisselen in je stemming. Bij sommige kinderen en volwassenen hebben neerslachtige gevoelens de overhand. Zij voelen zich grotendeels somber of erg prikkelbaar.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Specialisaties  /  Depressie

Het kost mensen die een depressie doormaken vaak veel moeite om dagelijkse activiteiten te blijven doen. Ze hebben nauwelijks nog zin om doorgaans plezierige activiteiten te ondernemen,  ze ervaren vermoeidheid, slaapproblemen, schuldgevoelens, concentratieproblemen of gedachten aan de dood.  Bij kinderen en jongeren is een depressie lastiger te ontdekken, omdat kinderen bij afleiding door leuke activiteiten vaak tijdelijk opleven. Als ouder kun je dan verward raken en je afvragen wat er precies aan de hand is met je kind.  Al deze vragen, zorgen en problemen rond sombere gevoelens kunnen reden zijn om de hulp van TOPP-zorg in te schakelen.

Als je jezelf of je kind aanmeldt voor depressieve klachten dan volgt er allereerst een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en wat er nodig is om de problemen te verminderen. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar soms is er ook een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig. Dit hangt sterk af van de vragen die er liggen. We leggen je hierover graag persoonlijk meer uit.

Je  ontvangt een verslag van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek. In dit verslag staan de belangrijkste bevindingen weergegeven en wordt beschreven wat wij denken dat nodig is om de klachten te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van de intake en het eventuele onderzoek. Deze brief is afgestemd op de leeftijd van je kind.

“Ik zat echt heel diep. Ik vond niks fijn en leuk meer. Door te praten en te oefenen ging het stapje voor stapje beter. Ik heb nu weer plezier in dingen”

In de behandeling van depressie maken we gebruik van behandelingen waarvan het effect is aangetoond. Dat betekent dat we kunnen kiezen voor cognitieve gedragstherapie (door middel van praten of spel), psychotherapie, EMDR of schematherapie of een combinatie hiervan. Bij kinderen en jongeren worden ouders altijd betrokken bij de behandeling. We kunnen gebruik maken van ouderbegeleiding of gezinsgesprekken (systeemtherapie).  de behandeling van angstklachten maken we gebruik van behandelingen waarvan het effect is aangetoond. Dat betekent dat we kiezen voor cognitieve gedragstherapie (door middel van praten of door middel van spelen), schematherapie, EMDR of psychotherapie.

Wil je meer weten over ons zorgaanbod of onze specialisaties?