Behandeling

Je wil natuurlijk niet alleen weten wat er aan de hand is. Je wilt ook van je klachten af en je wil je fijner voelen. We hebben verschillende manieren waarop we psychische problemen behandelen. Zo bieden we EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, spelpsychotherapie. We kijken wat het beste bij jou past en hoe we jou het snelst en het best kunnen helpen.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Specialisaties  /  Behandeling

Bij TOPP-zorg werken we in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je de intake had ook degene die de behandeling samen met jou oppakt. 

ls na de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek duidelijk is geworden dat we de hulp bij TOPP-zorg kunnen bieden, dan stellen we samen met jou (en jouw omgeving als dat belangrijk is) een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. Op vaste momenten meten en evalueren we. We kunnen dan zien of we de doelen bereiken en we kunnen eventueel de behandeling bijstellen. We werken zo kort als kan en lang(er) als dat nodig is. Zo helpen we bij het verbeteren van jouw kwaliteit van leven. Gesprekken vinden meestal op de praktijk plaats. De afspraken zullen in de meeste gevallen wekelijks zijn, maar we kijken naar wat er voor jou nodig is om de doelen te behalen. De afspraken kunnen ook plaatsvinden via beeldbellen en dat heeft in sommige gevallen (vanwege COVID-19) de voorkeur.

We werken met bewezen effectieve behandelmethodes en bieden maatwerk waar nodig. De behandelingen waar we gebruik van kunnen maken zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, (spel)psychotherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, farmacotherapie of een combinatie hiervan. Ter ondersteuning van de behandeling communiceren we via MijnTOPP en zullen we hier materialen in zetten waarmee je thuis aan de slag kan. Ook kunnen we gebruik maken van modules van het e-healthprogramma (Therapieland) ter ondersteuning van jouw behandeling. 

Naast psychologische behandeling kunnen we ook gebruik maken van farmacotherapie. Dit is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. In de meeste gevallen zullen we eerst starten met psychotherapie (behandeling door middel van praten of spel), maar in sommige gevallen kan medicatie samen met psychotherapie nodig zijn om jouw klachten te verminderen. In alle gevallen zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de psychiater om heel zorgvuldig te kijken of medicatie het juiste middel is om jouw doelen te bereiken. De psychiater zal ook altijd duidelijke uitleg geven over de voor- en nadelen van de medicatie. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen en van de soort medicatie. 

Farmacotherapie kan via TOPP-zorg worden ingezet bij wat oudere jongeren en volwassenen die psychische klachten ervaren. Bij kinderen of jonge jeugdigen die klachten ervaren waar medicatie voor nodig is, kunnen we (via de huisarts) verwijzen naar kinderartsen in regionale ziekenhuizen.

Als je vragen hebt over de behandeling met medicatie kun je contact opnemen met je behandelaar. 

“Op de site van stichting Mind vond ik veel informatie die mij hielp om samen met mijn behandelaar keuzes te maken”.

Wil je meer informatie over een bepaalde behandelvorm of over wat een psycholoog of orthopedagoog voor jou kan betekenen? De beroepsverenigingen geven heldere en actuele informatie. Hieronder vind je de links.