Diagnostiek

Vaak is bij de start van een traject wel duidelijk dat er klachten zijn en soms ook hoe je deze kunt benoemen, maar is het nog onduidelijk waar deze mee te maken hebben en wat er nodig is om ze te verminderen. Psychologische, orthopedagogische of psychiatrische diagnostiek behoort dan tot de mogelijkheden.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Specialisaties  /  Diagnostiek

Diagnostiek kan zich beperken tot een bepaald stuk of heel breed zijn. Diagnostiek is altijd gericht op het onderkennen van klachten en verklaren van de processen die hier aan ten grondslag liggen. Ten behoeve van diagnostiek kunnen tests, vragenlijsten, gesprekken, observaties, tekenen of spelen worden ingezet. Zo kan er bijvoorbeeld een intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Wat we doen is afhankelijk van de klachten. Ook wordt de sociaal-emotionele of persoonlijkheidsontwikkeling vaak in beeld gebracht. In een uitgebreid rapport krijg je zicht op wat er aan de hand is en hoe dat komt. Vaak volgt er ook een behandeladvies. In het geval van kinderen krijgen ouders zicht op de ontwikkeling van hun zoon of dochter en wat er nodig is thuis, op school en daarbuiten om de zorgen te verminderen.

Als je je kind hebt aangemeld voor hulp volgt er allereerst een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en welke vragen beantwoord moeten worden om je kind te helpen. 

Van de intake en het diagnostisch onderzoek ontvang je een verslag waarin onze bevindingen weergegeven staan en wat wij denken dat nodig is om de problemen van je kind te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Deze brief is aangepast op de leeftijd van je kind.

Afhankelijk van de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek kunnen we samen besluiten dat het traject kan worden afgesloten, dat er verwezen moet worden naar een andere instelling of dat hulp binnen TOPP-zorg geboden kan worden. In het laatste geval stellen wij samen met jou en, als de hulpvraag je kind betreft, jouw kind een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is. Vanzelfsprekend baseren we ons op wetenschappelijke kennis over wat werkt bij specifieke problemen. We werken in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je de intake had ook degene die de behandeling samen met jou en je kind oppakt. 

Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, spelpsychotherapie, psychotherapie  en gezinsgesprekken of combinaties hiervan. Als het nodig is, is er contact met school of andere belangrijke personen om jou of je kind heen.