Vergoedingen volwassenen

De vergoeding van zorg voor volwassenen is afhankelijk van je verzekering.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen  /  Vergoedingen Volwassenen

De zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden. Wij werken deels contractvrij. Hierdoor hebben wij bij veel zorgverzekeraars bijvoorbeeld geen budgetplafonds en hoeven we om deze reden geen cliënten te weigeren.

In 2021 hebben we een contract met de volgende zorgverzekeringen afgesloten: Zilveren Kruis , Interpolis, FBTO, De Friesland

Als je je zorgverzekering bij deze maatschappijen hebt afgesloten gaat de factuur direct naar hen. Afhankelijk van de zorg die je al hebt genoten zal er een beroep worden gedaan op je eigen risico. Neem vooraf contact op met de zorgverzekeraar als je twijfelt over de hoogte van je vergoeding.

Als je een andere zorgverzekering hebt dan hebben we hiermee geen contract. Het is dan belangrijk om te weten dat TOPP-zorg ten allen tijde 100% van de tarieven hanteert die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het kan zijn dat je verzekering percentage van dit tarief vergoedt (afhankelijk van je polis krijg je 50%-100% vergoed) en dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een (flinke) eigen bijdrage. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar als je twijfelt over de hoogte van je vergoeding en het gedeelte wat je zelf moet betalen.

Bij zorgverzekeringen waarmee we geen contract hebben sturen wij jou een rekening aan het einde van de behandeling; bij langlopende behandelingen factureren we jaarlijks. De rekening dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. Jij krijgt een deel gestort van je zorgverzekeraar en je betaalt het gehele bedrag aan ons. 

In overleg met jou kunnen we de factuur ook opsturen naar de zorgverzekering. We vragen je dan een akte van Cessie te tekenen. De zorgverzekering betaalt dan vaak een deel van de rekening direct aan ons. Het resterende bedrag factureren we vervolgens bij jou. 

Zelf betalen van de hulpverlening behoort altijd tot de mogelijkheden. We hanteren hierbij de tarieven zoals deze zijn opgesteld door de NZa.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door jouw behandelaar te mailen of een mail te sturen naar het algemene mailadres. 

Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als DBC-activiteit no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar waarschijnlijk niet vergoed.