< Terug

Hanneke Nordeman

GZ-psycholoog

Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, Schoolpsycholoog, in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT en tot EMDR-practitioner Europe.

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Team  /  Profielpagina Hanneke Nordeman

Sinds september 2021 werk ik bij TOPP-zorg als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Vanaf 2004 ben ik als schoolpsycholoog werkzaam geweest in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, waarbij ik me o.a. richtte op het ondersteunen en het coachen van onderwijsprofessionals in hun pedagogische-didactische vaardigheden. Verder heb ik veel ervaring met het doen van diagnostisch onderzoek en het begeleiden en behandelen in de schoolcontext. Als kinder- en jeugdpsycholoog in de GGZ probeer ik uit te zoeken wat het kind/de jongere nodig heeft om zich geliefd, tevreden, waardevol, verbonden, veilig, competent en voldoende autonoom te voelen. Dat doe ik samen met het kind of de jongere, de ouders en andere belangrijke betrokkenen. Ik doe dit o.a. door goed te luisteren en samen te onderzoeken waardoor iets niet goed gaat. Ik heb daarbij ook altijd aandacht voor de dingen die goed gaan en voor de kwaliteiten van het kind en z’n ouders. Verder maak ik gebruik van wetenschappelijke kennis en betrouwbare testmiddelen en behandelmethodes (zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie).

De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met mensen (zowel met volwassenen als met kinderen) met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ik heb veel mensen behandeld met angstklachten, depressieve gevoelens en boosheid. Hiernaast heb ik mensen behandeld die nare dingen in hun leven hebben meegemaakt (trauma), waardoor ze de normale dingen in het leven niet meer konden doen of bijvoorbeeld negatieve gedachten over zichzelf hadden. Ook heb ik veel mensen onderzocht en behandeld met een autismespectrumstoornis.

Kwalificaties en registraties

Psychologie Universiteit Utrecht (2005)
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP nr: 201660)
In opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (VGCt nr: 308545)

AGB-code: 94109281