Trauma

Mensen maken nare en ingrijpende gebeurtenissen mee zoals een (verkeers)ongeluk, pesten, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Specialisaties  /  Trauma

Traumatische gebeurtenissen kunnen leiden tot nare gevoelens, zoals angst, boosheid, verdriet en machteloosheid. Maar ook tot nachtmerries en herbelevingen (het gevoel dat het weer opnieuw gebeurt). Mensen zijn vaak prikkelbaar en kunnen zich niet zo goed concentreren. Dit leidt vaak tot problemen op school of het werk. Voor jongere kinderen geldt dat ze hun nare gevoelens vaak in spel uiten. Al deze gevoelens, gedragingen en gedachten zijn de eerste periode na een ingrijpende gebeurtenis normaal. Als ze langer aanhouden kan hulp van een gespecialiseerde psycholoog een uitkomst bieden.

Als je jezelf of je kind aanmeldt voor klachten na een ingrijpende gebeurtenis dan volgt er allereerst een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken waar je (het meest) last van hebt en wat er nodig is om de problemen te verminderen.  Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen. Als het kan gaan we jouw klachten zo snel mogelijk behandelen. Soms is er ook een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig. Dit hangt sterk af van de vragen die er liggen. We leggen je hierover graag persoonlijk meer uit.

Je ontvangt een verslag van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek. In dit verslag staan de belangrijkste bevindingen weergegeven en wordt beschreven wat wij denken dat nodig is om de klachten te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van de intake en het eventuele onderzoek. Deze brief is afgestemd op de leeftijd van je kind. In het geval van ingrijpende gebeurtenissen worden soms meerdere kinderen uit één gezin aangemeld. Ieder kind krijgt dan zijn eigen brief.

In de behandeling van klachten die het gevolg zijn van psychotrauma maken we gebruik van behandelingen waarvan het effect is aangetoond. We zullen samen kijken welke manier van behandeling het beste bij jou past. Voor de één is dat EMDR, maar we kunnen ook gebruik maken van traumagerichte cognitieve gedragstherapie, (spel)psychotherapie, schrijftherapie, imaginaire exposure of een combinatie hiervan. 

Wil je meer weten over ons zorgaanbod of onze specialisaties?