Volwassenen

Wij hebben een breed zorgaanbod voor volwassenen (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie). We werken in een multidisciplinair team.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Volwassenen

Veel (jong)volwassenen kampen met psychische problemen zoals angsten en sombere gevoelens. Je piekert, bent onzeker, somber, boos of voelt je voortdurend gespannen en druk in je hoofd. Zulke problemen kun je, samen met een psycholoog, vaak goed aanpakken. Soms is het belangrijk om uit te zoeken waar deze problemen vandaan komen of waardoor ze verklaard worden. Het kan zo zijn dat ze hun oorsprong vinden in nare gebeurtenissen in het verleden, zoals het verlies van een dierbare, een ernstige ziekte in het gezin, pesterijen in het (recente) verleden of andere nare omstandigheden lang geleden. Ook kunnen de problemen samenhangen met, niet of laat onderkende, hoogbegaafdheid. Ook kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblemen, problemen in het contact met anderen, problemen met de seksuele oriëntatie, problemen met relaties en seksualiteit of partnerrelatieproblemen. Als de problemen en zorgen aanhouden kun je met je huisarts overleggen en vragen om een verwijzing naar een psycholoog.

We zijn op de eerste plaats generalisten. Dat betekent dat we op veel terreinen hulp bieden. We zijn ook specialisten. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van rouw, trauma, angst, depressie en persoonlijkheidsproblemen.

Wil je overleggen of wij jou kunnen helpen, neem dan contact met ons op.

“Ik merkte dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Er is zoveel gebeurd. Samen met mijn psycholoog heb ik de dingen meer op een rij gekregen. Ik heb gepraat, maar ook geoefend. De gesprekken waren vaak live maar soms ook online. Die afwisseling vond ik fijn”

Op basis van het eerste telefonisch contact maken we een eerste inschatting of wij denken dat wij jou zouden kunnen helpen of dat we denken dat anderen die hulp beter kunnen bieden. Vervolgens kun je je  aanmelden en nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en wat er nodig is om de problemen te verminderen. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar als de problemen complexer zijn zijn er vaak meerdere gesprekken nodig om te kunnen begrijpen waarom de klachten ontstaan zijn.  

Van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek ontvang je een verslag waarin onze bevindingen weergegeven staan en wat wij denken dat nodig is om je problemen te verminderen. We geven in dit verslag ook aan of wij denken deze hulp te kunnen bieden of dat een verwijzing naar een meer gespecialiseerde instelling nodig is. Als we de hulp bij TOPP-zorg kunnen bieden stellen we samen een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo nodig samen met jouw omgeving. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is.

Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, psychotherapie en gezinsgesprekken of combinaties hiervan. 

We werken in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je de intake had ook degene die de behandeling samen met je oppakt.