Vergoedingen

De meeste zorg wordt vergoed door de gemeente (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar) of door jouw zorgverzekering (iedereen ouder dan 18 jaar).

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen

De zorg voor jeugdigen wordt meestal vergoed door de gemeente. We hebben contracten met de meeste gemeenten in de regio. Hieronder lees je daar meer over.

Voor volwassenen geldt dat de zorg (deels) door de zorgverzekering wordt vergoed. Wat er vergoed wordt is afhankelijk van je zorgverzekering.

Jeugdigen

Sinds 2015 valt de zorg voor jeugd niet meer onder de zorgverzekeringswet, maar valt alle jeugdhulp onder één wet, de Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren hiervan. Lees meer

Volwassenen

Zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden. Wij werken grotendeels contractvrij. Lees meer

Zelf betalen

Het is altijd mogelijk om de zorg zelf te betalen. Alle tijd die we aan je behandeling besteden (dus ook de verslaglegging of bellen met jou of met instanties) wordt aan jou doorberekend. Lees meer

De bekostiging van zorg is vaak complex. Heb je vragen? Neem contact op.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door jouw behandelaar een bericht te sturen of een mail te sturen naar het algemene mailadres. Op basis van het eerste telefonisch contact maken we een eerste inschatting of wij denken dat wij jou zouden kunnen helpen of dat we denken dat anderen die hulp beter kunnen bieden.

Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als DBC-activiteit no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar of gemeente waarschijnlijk niet vergoed.