Kwaliteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk om onszelf en ons aanbod steeds te verbeteren. Kwaliteitsbeleid maakt deel uit van onze werkwijze.

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Kwaliteitsbeleid

Ideeën en verbeterpunten bespreken met je behandelaar of via de brievenbusjes
We horen graag wat je van onze hulp vindt. Wat gaat er goed en wat kan er beter. Heb je een tip of idee? Vertel het je behandelaar of maak gebruik van de brievenbus die in de wachtkamer staat.

ISO en LVVP
TOPP-zorg heeft een ISO Kwaliteitscertificaat en we zijn gevisiteerd door de LVVP. We zijn hier vanzelfsprekend trots op! Het ISO-certificaat houdt in dat we voldoen aan de internationaal gestelde kwaliteitsnormen aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Het certificaat is het resultaat van een jaarlijkse beoordeling (door een externe organisatie) of het kwaliteitsmanagementsysteem effectief en efficiënt werkt binnen TOPP-zorg. De visitatie van de LVVP richt zich meer op de kwaliteit van zorginhoudelijke processen.

Interne audits
Om de kwaliteit doorlopend te waarborgen voert TOPP-zorg door het jaar heen onder andere zelf interne audits uit, wordt de effectiviteit van de behandelingen gemeten en wordt de cliënttevredenheid gemeten. Klachten en incidenten worden vanzelfsprekend bijgehouden en dragen bij aan een continue proces waarin we ons willen verbeteren.

Klachtenfunctionaris
Soms kom je er met je behandelaar niet uit. Dan hebben we een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak om opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. Zie ook ons klachtenreglement en het klachtenformulier.

De geschillencommissie
Lukt het niet om via de klachtenregeling jouw klacht op te lossen? Dan kun je je geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kun je naar de geschillencommissie stappen als wij je klacht niet binnen tien weken oplossen. Zij kunnen een bindende uitspraak doen over het geschil. Kijk voor contactgegevens en meer informatie in ons klachtenreglement.

Kwaliteitsbeleid van beroepsverenigingen
Tenslotte zijn we vrijwel allemaal lid van beroepsverenigingen die verlangen dat we ons regelmatig nascholen om te blijven voldoen aan kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van vaardigheid en kennis op het gebied van EMDR, cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Psychotherapie, Psychotrauma, Orthopedagogiek en Psychologie. Hieronder vind je informatie van deze beroepsverenigingen voor cliënten.