Kwaliteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk om onszelf en ons aanbod steeds te verbeteren. Kwaliteitsbeleid maakt deel uit van onze werkwijze.

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Kwaliteitsbeleid

TOPP-zorg heeft een ISO Kwaliteitscertificaat en we zijn gevisiteerd door de LVVP. We zijn hier vanzelfsprekend trots op!

Het ISO-certificaat houdt in dat we voldoen aan de internationaal gestelde kwaliteitsnormen aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Het certificaat is het resultaat van een jaarlijkse beoordeling (door een externe organisatie) of het kwaliteitsmanagementsysteem effectief en efficiënt werkt binnen TOPP-zorg. De visitatie van de LVVP richt zich meer op de kwaliteit van zorginhoudelijke processen.

Om de kwaliteit doorlopend te waarborgen voert TOPP-zorg door het jaar heen onder andere zelf interne audits uit, wordt de effectiviteit van de behandelingen gemeten en wordt de cliënttevredenheid gemeten. We horen graag wat je van onze hulp vindt. Wat gaat er goed en wat kan er beter. Klachten en incidenten worden vanzelfsprekend bijgehouden. En uit alle informatie die we krijgen volgen verbeteracties die worden geïmplementeerd. Zie ook ons klachtenreglement en het klachtenformulier.

Tenslotte zijn we vrijwel allemaal lid van beroepsverenigingen die verlangen dat we ons regelmatig nascholen om te blijven voldoen aan kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van vaardigheid en kennis op het gebied van EMDR, cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Psychotherapie, Psychotrauma, Orthopedagogiek en Psychologie. Hieronder vind je informatie van deze beroepsverenigingen voor cliënten.