Hulp aan jeugdigen

We bieden hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. We doen diagnostiek en behandelen door middel van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, spelpsychotherapie, EMDR, Schematherapie of systeemtherapie. Lees hier meer over hoe we samen proberen om klachten te verminderen en problemen op te lossen.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Jeugdigen

Ouders zoeken om verschillende redenen hulp voor hun kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van concentratieproblemen, somberheid, angst, boosheid, opstandigheid of onzekerheid. Soms is er sprake van lichamelijke klachten waar geen medische reden voor gevonden is. Het kan zijn dat er nare gebeurtenissen hebben plaatsgevonden zoals het verlies van een dierbare, een ernstige ziekte, pesten of een ongeluk. Het kan ook zo zijn dat de ontwikkeling moeizaam verloopt en dat er door een leerkracht het vermoeden van ADHD of autisme is uitgesproken. Andere kinderen hebben juist een ontwikkelingsvoorsprong.

Als de problemen en zorgen aanhouden, dan kunnen ouders contact opnemen met hun huisarts of het wijkteam. Zij kunnen jouw kind naar ons verwijzen. Als je in een regio woont waarmee wij een contract hebben wordt je behandeling betaald door de gemeente. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf hulp zoeken, maar hun ouders mogen dat natuurlijk ook doen.

Samen met de jeugdige en zijn of haar ouders proberen we om klachten te verminderen, problemen op te lossen en veerkracht te vergroten. Indien nodig zijn school of anderen ook betrokken bij dit proces. Het hangt er maar net van af wat nodig is. We werken graag samen met degenen die belangrijk zijn voor je kind.

Wil je overleggen of wij jou of je kind(eren) kunnen helpen, neem dan contact met ons op. 

Eerste contact
Het eerste contact is vrijwel zonder uitzondering telefonisch. Het is de eerste stap richting herstel. Op basis van het eerste telefonische contact maken we een eerste inschatting of wij denken dat we jouw kind zouden kunnen helpen of dat we denken dat anderen die hulp beter kunnen bieden. We geven je vervolgens toegang tot MijnTopp en vragen je om formulieren in te vullen.

Intakegesprek en eventueel diagnostisch onderzoek
Als je je kind hebt aangemeld voor hulp volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek. We bespreken vooraf wie er bij het gesprek aanwezig zijn. vaak zijn dat bij het eerste gesprek de ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan, waar je je zorgen over maakt en wat jij wilt dat er verandert. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar vaak is er ook een (uitgebreider) diagnostisch onderzoek nodig, zoals bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, een onderzoek naar de aandacht en concentratie, sociaal- emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, een schoolobservatie of een combinatie van dit alles. We bespreken vooraf met jou wat we willen onderzoeken, maar ook hoe we dat gaan aanpakken.

“Ik vond het best spannend om naar een psycholoog te gaan. Maar ik voelde mij al heel snel op mijn gemak. Het was fijn dat er echt geluisterd werd en dat wij als ouders en onze dochter heel serieus werden genomen.”

Verslag en advies
Van de intake en het eventuele diagnostische onderzoek ontvangen ouders, maar ook kinderen en jongeren zelf, een brief waarin staat wat er volgens ons speelt en wat wij denken dat nodig is om de problemen te verminderen. Hierna zullen we samen een behandelplan opstellen. Zo weet je wat we gaan doen en wordt er gewerkt aan de doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo kort als het kan, maar zo lang als het nodig is. We werken in teamverband, maar we vinden het belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene met wie je het intakegesprek hebt gehad ook degene die jou gaat helpen om je klachten te verminderen en je kwaliteit van leven te vergroten. 

Behandeling
We zullen samen een behandeling kiezen die het beste bij jou past. We werken altijd met ouders en kinderen en jongeren samen en we kijken welke vorm van behandeling nodig is. Dat kunnen afspraken alleen met ouders zijn, met het kind of de jongere of met ouders en kinderen of jongeren samen. Soms nodigen wij het gehele gezin uit. Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, spelpsychotherapie, schematherapie, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Als het nodig is, is er contact met school of andere belangrijke personen om het kind heen. We baseren ons op behandelingen die bewezen effectief zijn (zie hiervoor de volgende website: ggzstandaarden) en wijken hier alleen met reden vanaf.

Tussentijdse evaluatie
Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig hoe het gaat. Op basis van de evaluaties kan een wijziging van het behandelplan plaatsvinden. De duur en intensiteit van jouw behandeling hangt af van jouw situatie.

Eindgesprek
Er komt een moment dat je weer verder kunt zonder onze hulp. We bepreken dan in een eindgesprek hoe de behandeling voor jou is geweest, wat jou geholpen heeft en of je tevreden bent met de aanpak. We leren graag van jouw ervaringen!