Wij zijn TOPP-zorg

Een kleinschalige GGZ-instelling in Driebergen en in Zeist. We behandelen allerlei psychische problemen bij kinderen en jongeren (en hun ouders) en volwassenen, zoals angst, trauma, depressie, ADHD, persoonlijkheidsproblemen enzovoorts.

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Over TOPP-zorg

TOPP-zorg is een kleine instelling met een multidisciplinair team voor basis en specialistische GGZ. We zijn gevestigd in Driebergen en Zeist. We behandelen kinderen en jongeren en we behandelen volwassenen.

Onze visie is dat behandeling gericht moet zijn op het verminderen van klachten en het vergroten van de natuurlijke veerkracht van individuen en van gezinnen. Deze uitgangspunten stellen we centraal in ons behandelaanbod. We volgen de richtlijnen, maar zoeken vooral samen met de cliënt (jij dus) naar wat er aan de hand is, hoe deze problemen zijn ontstaan, naar wat er nodig is om je weer beter te voelen en naar wat er nodig is om (weer) beter te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven (school, werk, hobby’s etcetera). Zorg vanuit een warm hart. Dat is waar we voor staan.

We vormen een klein hecht team van BIG of SKJ geregistreerde professionals (GZ-psychologen, Orthopedagoog Generalisten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, een psychiater en basis-orthopedagogen en psychologen). We werken nauw samen, maar hebben ook onze eigen achtergrond en specialismen. De meeste cliënten hebben met één of twee behandelaren te maken. We bieden diagnostiek en een uitgebreid behandelaanbod (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, spelpsychotherapie, systeemtherapie). We werken zo kort als kan en zo lang als moet. Gesprekken vinden meestal op de praktijk plaats. Maar beeldbellen is ook mogelijk en heeft (o.a. vanwege COVID-19) soms de voorkeur. In sommige gevallen is het wenselijk om de behandeling volledig online plaats te laten vinden. In overleg met de behandelaar behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Nieuwsgierig naar wie we zijn en of we je kunnen helpen?