Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van TOPP-zorg.

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee over de kwaliteit van zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van TOPP-zorg. De leden zijn zelf cliënt, cliënt geweest of ouder van een kind of jongere die in behandeling is (geweest) binnen TOPP-zorg.
Wij zijn op zoek naar leden! Wil je hier meer over weten? Download de vacature dan hieronder:

Waarom een cliëntenraad?
Wij vinden het belangrijk om te weten wat je denkt over onze zorg. Waar ben je tevreden over? Wat kan beter? Vanzelfsprekend kun je dit delen met je behandelaar. Ook kun je een tip of top in onze brievenbus doen. Tenslotte is het mogelijk om actief invloed uit te oefenen vanuit de cliëntenraad.

De leden van de cliëntenraad reageren vanuit hun eigen ervaring en doen voorstellen voor onderwerpen die voor mede-cliënten van belang zijn. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kan ons zorgaanbod nog beter op de wensen en behoeften van alle cliënten worden afgestemd. De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen of klachten.

De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De speerpunten
Op dit moment is de cliëntenraad in opbouw. De speerpunten liggen op dit moment dan ook bij het opzetten en inrichten van de raad:

  • Werven van leden
  • Medezeggenschapsregeling. Hierin staan afspraken over de inrichting en vormgeving van medezeggenschap, de faciliteiten van de cliëntenraad, rechten en plichten en naleving.
  • Actualiseren van het Reglement Cliëntenraad (huishoudelijk reglement). Hierin staat de werkwijze van de cliëntenraad.
  • Bepalen mogelijke inhoudelijke thema’s.
  • Communicatie met de achterban.

Meer weten of lid worden?
Ben je cliënt of ouder van een jeugd-cliënt bij TOPP-zorg en wil je meer weten over onze cliëntenraad (of misschien wel lid worden)? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Deze is bereikbaar via clientenraad@topp-zorg.nl. We vertellen je graag meer!