Verwijzers

Zorg in een multidisciplinair team. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit een warm hart. Dat is waar we voor staan.

Je bent hier: 

Home  /  Contact  /  Verwijzers

Huisartsen kunnen hun cliënten eenvoudig verwijzen via Zorgdomein. Na ontvangst van de verwijzing nemen wij contact op met uw cliënt voor de verdere planning. Mochten wij niet de meest passende zorg kunnen bieden, dan denken wij graag mee over een goede oplossing. Wijkteams kunnen contact met ons opnemen om een client aan te melden en te overleggen over de aanmeldprocedure.

Hoewel we het graag anders zouden zien, bestaan er vaak (lange) wachtlijsten in de GGZ. Daar waar mogelijk bieden we cliënten de mogelijkheid om voorafgaand aan de behandeling alvast zelf te werken aan het verminderen van hun problemen door hen toegang te geven tot e-health modules van Therapieland.

Wij werken met kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen. Op een aantal gebieden hebben we ons gespecialiseerd. We vinden het belangrijk om met cliënten samen te werken en hen te helpen bij het verminderen van hun klachten en vergroten van hun veerkracht. We bieden zorg vanuit een multidisciplinair team. Wilt u overleggen over een client dan kan dat. Wij denken graag mee.