Vergoedingen volwassenen

De vergoeding van zorg voor volwassenen is afhankelijk van je verzekering.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen  /  Vergoedingen Volwassenen 2022

De zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat jouw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden.

Je huisarts heeft je verwezen naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Binnen de GGZ kun je hulp krijgen van een groot aantal verschillende disciplines zoals een Basis-orthopedagoog/psycholoog, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Systeemtherapeut, vaktherapeut of bijvoorbeeld een Psychiater. De disciplines vullen elkaar aan. Afhankelijk van je klachten zijn er een, twee of meer disciplines bij jouw behandeling betrokken.

Wordt mijn zorg vergoed?
GGZ-zorg wordt voor ongeveer 65% – 100% vergoed vanuit de basisverzekering en niet zoals mensen soms denken vanuit een aanvullende verzekering. Omdat de zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering wordt er een beroep gedaan op het wettelijk verplicht eigen risico.
De zorg wordt 100% vergoed als we een contract hebben met jouw verzekering (zie hieronder). Als we geen contract hebben kan de vergoeding sterk wisselen. Hieronder staat daarover meer informatie.

Om deze zorg (deels) vergoed te krijgen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts.

TOPP-zorg heeft in 2022 een contract met de volgende verzekeraars:


ASR en Ditzo. Geen budgetplafond.
Zorg & Zekerheid. Geen budgetplafond.
Caresq, Aevitae. Hier geldt een maximum aantal minuten dat we per behandeltraject mogen besteden. Wanneer er meer tijd nodig is, moet dit worden afgestemd met de verzekeraar.
Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland en One Underwriting. Hier geldt een budgetplafond.  Informeer bij de aanmelding of wij jou nog een behandeling kunnen bieden.
DSW, Stad Holland. Geen budgetplafond.

Ben jij verzekerd bij een van bovenstaande verzekeraars?


JA

NEE
De zorg wordt dan 100% uit de basisverzekering vergoed.
De enige beperking kan zijn dat ons budgetplafond bereikt is. In dat geval kunnen we de zorg niet starten. Bij de aanmelding kunnen we je hierover informeren. Wel zal er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico, zie ook de informatie hieronder.

Afhankelijk van jouw polis wordt 65% tot 100% vergoed. Als je vragen hebt kun je ons bellen dan kijken we met je mee. Je kunt ook jouw zorgverzekeraar bellen en vragen wat ze vergoeden of kijken op de website van de Contractvrije psycholoog. Ook zal er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico, zie ook hieronder.

Hoe hoog is het eigen risico?

De zorgverzekeraar zal altijd aanspraak maken op het eigen risico, ook als wij een contract met hen hebben.
De hoogte van jouw eigen risico kun je aan het begin van een nieuw contractjaar opnieuw instellen bij jouw verzekeraar.
Het verplichte eigen risico is minimaal 385,- en maximaal 885,- per jaar.


Wil je weten hoe de kosten voor GZZ-zorg zijn opgebouwd en welke onderdelen gefactureerd worden? Bekijk dan de informatie hieronder.

Wat kost de zorg in de GGZ en hoeveel wordt er gefactureerd?
Dit is een simpele vraag, maar het antwoord is complex doordat het afhangt van verschillende factoren. Vanaf januari 2022 betaal je per sessie, volgens het Zorgprestatiemodel. De hoogte van het tarief per sessie is onder andere afhankelijk van welke discipline de zorg verleend (1), het soort consult, de duur van de afspraak (2) en de setting (3). Hieronder wordt dit verder uitgelegd:

1. Door welke discipline wordt de zorg verleend?
Binnen de GGZ kun je hulp krijgen van verschillende disciplines: een basisorthopedagoog/ psycholoog, Vaktherapeut, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, Psychiater, vak therapeuten, et cetera. Voor iedere discipline zijn eigen tarieven. Die zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld en hangen samen met het opleidingsniveau en specialisatie. Zo heeft een GZ-psycholoog na zijn of haar studie psychologie of orthopedagogiek een post-masteropleiding van 2 jaar gedaan, een psychotherapeut een opleiding van 4 jaar en een klinisch psycholoog een postmaster van 6 jaar. Een psychiater heeft zich na zijn of haar studie geneeskunde (6 jaar) met een 4,5 jarige opleiding gespecialiseerd tot medisch specialist binnen de psychiatrie.

2. Het soort consult en de duur van de contacten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek- en behandelconsulten. Al het contact staat op de factuur. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt vaak 45-60 minuten, uitgebreidere diagnostiek vaak 120 minuten per keer, en behandelingen zijn meestal 45, soms 60 of 90 minuten. Daarnaast factureren we ook korte contacten via telefoon, email of chat (zogenaamde ear-to-ear of bit-to-bit contacten). Dit noemen we directe tijd.

Alleen deze directe tijd wordt gefactureerd. De tijd die wordt besteed aan verslaglegging, overleg met de verwijzer, overleg binnen het team staat niet op de factuur. De tijd die daaraan besteed wordt zit verrekend in het tarief voor het contact. Doorgaans wordt er 30-40% van de tijd besteedt aan indirecte tijd.

Wij declareren volgens het zogenaamde ‘Planning = Realisatie-principe’. Dat betekent dat we de (directe) tijd declareren zoals die bij de afspraak is ingepland. Hierbij kan er maximaal 15 minuten worden afgeweken. Staat er bijvoorbeeld een sessie van 45 minuten gepland, dan declareren we die 45 minuten ook als de sessie tussen de 30 en 60 minuten duurt. Wijkt de bestede tijd meer dan een kwartier af, dan wordt het wel aangepast (zowel naar boven als naar beneden).

3. De setting
TOPP-zorg biedt hulp binnen 2 settingen:
1. Monodisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 1 of 2 behandelaren betrokken (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog en een basispsycholoog).
2. Multidisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 3 of meer behandelaren betrokken (bijvoorbeeld Klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en/of
psychiater).

Contact
Heb je na het lezen van deze informatie aanvullende vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@topp-zorg.nl.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door jouw behandelaar te mailen of een mail te sturen naar het algemene mailadres. 

Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100 per gemiste afspraak van 45 minuten of een veelvoud hiervan. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar niet vergoed.