Zelf betalen

Soms willen mensen zorg liever zelf betalen. Dat is altijd mogelijk.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen  /  Zelf betalen

Alle tijd die we aan je behandeling besteden (dus ook de verslaglegging of bellen met jou of met instanties) wordt aan jou doorberekend. De NZa stelt de tarieven vast voor behandelingen aan volwassenen. De tarieven voor jeugdigen zijn conform de tarieven die wij declareren bij de regio Zuid Oost Utrecht. 

Om je zicht te geven op de kosten bespreken we bij de (telefonische) aanmelding kort wat je kunt verwachten en wat de kosten voor de intake zullen zijn. Na de intake stellen we een plan op waarin duidelijk beschreven staat wat we gaan doen. We maken ook een inschatting van hoeveel uren we verwachten dat er nodig zijn. Er wordt maandelijks gefactureerd.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door jouw behandelaar een bericht te sturen via MijnTOPP.

Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld (no-show) worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar niet vergoed.