< Terug

drs. Claartje van der Kraan

GZ-psycholoog

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut

Je bent hier: 

Home  /  Wie we zijn  /  Team  /  Profielpagina drs. Claartje van der Kraan

Sinds juni 2021 werk ik bij TOPP-zorg als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Het werken in een klein team, waar de menselijke maat de norm is, spreekt mij erg aan.

Na mijn studie psychologie ben ik bij het Helen Dowling Instituut gaan werken (2008-2020) met mensen die in hun leven geconfronteerd werden met kanker. Vanaf 2018 ben ik daarnaast ook gaan werken in het ziekenhuis (UMCU) met mensen met een ernstige longziekte of hartaandoening en in 2020-2021 werkte ik in de ouderenpsychiatrie. 

In mijn werk heb ik o.a. veel existentiële angsten, trauma’s en (gecompliceerde) rouw behandeld. Ik heb gezien hoeveel veerkracht een mens heeft om na verlies van gezondheid, een geliefde, en/of toekomstperspectief weer een nieuw psychisch evenwicht te vinden. Samen zoeken naar jouw veerkracht en deze versterken waar nodig vind ik belangrijk.

In mijn behandelingen ben ik gewend transdiagnostisch te werken. Hierbij neem ik dus niet zozeer een diagnose als uitgangspunt, maar kijk ik samen met jou naar welke processen onderliggend een rol spelen in het ontstaan en in stand houden van jouw klachten. Ik luister goed naar jouw (levens)verhaal, zodat ik samen met jou kan zoeken naar wat jou verder kan helpen. Mijn aanpak is integratief met een basishouding uit de cliëntgerichte psychotherapie. De drie elementen die hierin van belang zijn, zijn empathie, acceptatie en echtheid. Ik vind het belangrijk dat je je gehoord en gezien voelt. Ik maak in de behandeling o.a. gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en experientiële technieken.

Kwalificaties en registraties

Master Klinische psychologie, Universiteit Utrecht (2008)
GZ-psycholoog (2014, BIG nr 79918314225)
Klinisch psycholoog (2019, BIG nr 79918314225)
Psychotherapeut (2019, BIG nr 99918314216)
Aspirant lid Vereniging EMDR Nederland (VEN) (lidnummer 40139)

AGB-code: 94017707