Vergoedingen volwassenen

De vergoeding van zorg voor volwassenen is afhankelijk van je verzekering.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen  /  Vergoedingen Volwassenen 2024

Je bent door jouw (huis)arts verwezen naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze zorg valt, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, onder de basisverzekering en wordt vergoed door je zorgverzekering. Deze voorwaarden zijn:

  • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5-TR. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Bij aanmelding mag dit nog een vermoeden van een diagnose zijn. 
  • Verwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
  • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

Lees hieronder meer over hoeveel je vergoed krijgt en hoe de tarieven zijn opgebouwd. Over de zorg betaal je wel je eigen risico.

Wordt mijn behandeling bij TOPP-zorg vergoed door mijn zorgverzekering?
Je behandeling bij TOPP-zorg wordt volledig door jouw verzekering vergoed als we een contract hebben afgesloten met jouw verzekeraar. In de tabel zie je om welke verzekeraars het gaat. Er wordt door je verzekering wel eerst aanspraak gemaakt op het wettelijk verplicht eigen risico (minimaal € 385,- of meer als je daarvoor gekozen hebt).

Let op: sommige zorgverzekeraars hanteren een budgetplafond (maximaal te declareren bedrag). In dat geval kan het zijn dat we een bepaalde periode geen cliënten van die verzekeraar kunnen aannemen, terwijl we wel verzekerden van andere maatschappijen kunnen helpen. In de tabel staat voor welke verzekeraars we op dit moment een aanmeldstop hebben. Als je overweegt om over te stappen naar een van deze verzekeraars dan kunnen we je pas weer zorg bieden als de aanmeldstop is opgeheven.

ZorgverzekeraarNaam PolisPremie p/mAanmeldstop
Aevitae (Eucare)Natura Select€ 139,45
Natura€ 147,95
Restitutie€ 160,95
a.s.r.Ruime Keuze€ 149,95
Eigen Keuze€ 170,95
a.s.r. ik kies zelf (voorheen Ditzo) Goede keuze€ 141,50
  Vrije keuze€ 158,95
AZVZ (onderdeel Zorg en Zekerheid) Zorg Zeker€ 147,95
CZ Zorg bewust€ 143,00mogelijk afwijkende wachttijden
  Zorg op maatpolis€ 145,85mogelijk afwijkende wachttijden
  Zorg variatie polis€ 159,00mogelijk afwijkende wachttijden
De FrieslandZelf Bewust Polis€ 136,95mogelijk afwijkende wachttijden
Alles Verzorgd Polis€ 147,45mogelijk afwijkende wachttijden
DSWbasisverzekering€ 149,00
FBTOBasis€ 131,95mogelijk afwijkende wachttijden
Basis Plus€ 147,95mogelijk afwijkende wachttijden
Basis Vrij€ 153,95mogelijk afwijkende wachttijden
InterpolisZorg Compact€ 139,95mogelijk afwijkende wachttijden
Zorg actief€ 147,45mogelijk afwijkende wachttijden
inTwentebasisverzekering€ 149,00
IZZ = CZ Zorg bewust€ 143,00mogelijk afwijkende wachttijden
  Zorg-op-maatpolis€ 145,85mogelijk afwijkende wachttijden
  Zorg variatie polis€ 159,00mogelijk afwijkende wachttijden
Just Basis€ 141,00mogelijk afwijkende wachttijden
Nationale Nederlanden Natura€ 140,50mogelijk afwijkende wachttijden
  Combinatie€ 147,00mogelijk afwijkende wachttijden
OHRA Combinatie€ 145,60mogelijk afwijkende wachttijden
ONVZBewuste keuze (voorheen Jaaah)€ 142,90
  Vrije Keuze€ 151,20
De Christelijke zorgverzekeraar (voorheen Pro Life)Principe Polis Budget€ 140,45mogelijk afwijkende wachttijden
Principe Polis€ 143,45mogelijk afwijkende wachttijden
Stad HollandBasisverzekering€ 155,25
VvAABasisverzekering€ 151,20
Ziezo (onderdeel Zilveren Kruis) Basis€ 139,95mogelijk afwijkende wachttijden
Zilveren KruisBasis Budget€ 140,45mogelijk afwijkende wachttijden
Basis Zeker€ 147,45mogelijk afwijkende wachttijden
Basis Exclusief€ 161,75mogelijk afwijkende wachttijden
Zorg & ZekerheidZorg Gemak€ 138,65
Zorg Zeker€ 147,95
Zorg Vrij€ 155,95


Ben je verzekerd bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben afgesloten dan wordt jouw behandeling bij TOPP-zorg altijd voor een deel vergoed. Hoeveel jouw verzekering betaalt en hoeveel je zelf moet betalen hangt af van jouw polis en kan variëren van 51% tot 100% vergoeding van de kosten. Let bij het afsluiten van je polis dus goed op welke polis je kiest. Er zijn drie restitutiepolissen die de zorg volledig (100%) vergoeden (CZ-zorgkeuze polis, IZZ en Menzis-basis-vrij-polis). Over het algemeen is de maandelijkse premie die je betaalt voor deze polissen hoger. De premie voor natura-polissen is meestal lager (ca 20-30 euro per maand), maar je betaalt dan een groter deel van de zorg bij niet-gecontracteerde GGZ-aanbieders zelf. De combinatie-polissen zitten er tussenin.

Wij factureren de NZa-tarieven (zie ook de informatie onderaan deze pagina). De polissen die hiervan een vergoeding van 80% of meer bieden, zijn in dit overzicht groen weergegeven.
Onderstaande informatie is afkomstig van de websites van de Contractvrije Psycholoog en de verschillende verzekeraars. Hoewel wij ons best doen om alle informatie zorgvuldig en goed te verzamelen en iedereen zo goed mogelijk te informeren, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling van je rekening. Check dus ook altijd zelf bij je verzekering wat je precies vergoed krijgt en of er aanvullende voorwaarden of beperkingen gesteld worden.

VerzekeraarNaam PolisPremie p/mVergoeding
IZA (VGZ)Eigen Keuze€ 149,9580%
 Ruime Keuze€ 146,9571%
 Basis Keuze€ 139,9562%
IZZ (VGZ)Combinatie€ 158,6580%
Natura€ 146,9571%
 Basis€ 139,9562%
 Bewuzt€ 138,9553%
MenzisBasis vrij€ 161,75100%
 Basis€ 146,7561%
 Basis voordelig€ 140,2561%
UMC Zorgverzekering (VGZ)Eigen Keuze€ 149,9580%
 Ruime Keuze€ 145,9571%
United Consumers (VGZ)Eigen Keuze€ 158,6580%
 Ruime Keuze€ 146,9571%
 Basis Keuze€ 139,9562%
 Bewuste keuze€ 138,9553%
Univé (VGZ)Zorg Uitgebreid€ 160,1580%
 Zorg Geregeld€ 147,3071%
 Zorg Basis€ 139,9562%
 Zorg Select€ 138,9553%
VGZEigen Keuze€ 158,6580%
 Ruime Keuze€ 146,9571%
 Basis Keuze€ 139,9562%
Zekur (VGZ)Zorg Plus€ 160,1580%
 Zorg Basis€ 147,3071%
Zorgzaam (VGZ)Ruime Keuze€ 146,9571%
Salland (ENO)Basisverzekering€ 145,9071%
HollandZorg (ENO)Basisverzekering€ 149,5066%
Anderzorg (Menzis)Basis€ 141,2561%
Hema (Menzis)Zorgverzekering€ 141,7561%
VinkVink (Menzis)Basis€ 132,9061%
VGZ BewuztBewuzt Basis€ 138,9553%

Wil je weten hoe de kosten voor hulp binnen de GGZ zijn opgebouwd en wat gefactureerd wordt? Bekijk dan de informatie hieronder.

Wat kost de zorg in de GGZ en hoeveel wordt er gefactureerd?
Dit is een simpele vraag, maar het antwoord is complex doordat het afhangt van verschillende factoren. Je betaalt per sessie (‘consult’), volgens het Zorgprestatiemodel. De hoogte van het tarief per sessie is afhankelijk van welke discipline de zorg verleend (1), het soort consult en de duur (2) en de setting (3). Hieronder wordt dit verder uitgelegd en geven we een rekenvoorbeeld:

1. Door welke discipline wordt de zorg verleend?
Binnen de GGZ kun je hulp krijgen van verschillende disciplines, zoals een basisorthopedagoog/ psycholoog, vaktherapeut, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater. Voor iedere discipline gelden eigen tarieven. Die zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en hangen samen met opleidingsniveau en specialisatie. Zo heeft een GZ-psycholoog na zijn of haar studie psychologie of orthopedagogiek een post-masteropleiding van 2 jaar gedaan, een psychotherapeut van 4 jaar en een klinisch psycholoog van 6 jaar. Een psychiater heeft zich na zijn of haar studie geneeskunde (6 jaar) met een 4,5-jarige opleiding gespecialiseerd tot medisch specialist binnen de psychiatrie.

2. Het soort consult en de duur
Er wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek- en behandelconsulten. Al het contact staat op de factuur. Een intakegesprek (diagnostiek consult) duurt vaak 45-60 minuten, uitgebreidere diagnostiek vaak 120 minuten per keer, en behandelingen zijn meestal 45 minuten, soms 60 minuten of 90 minuten. Daarnaast factureren we ook korte contacten via telefoon, e-mail of chat (zogenaamde ear-to-ear of bit-to-bit contacten). Dit noemen we allemaal directe tijd.

Alleen deze directe tijd wordt gefactureerd. De tijd die wordt besteed aan bijvoorbeeld verslaglegging, overleg met de verwijzer en overleg binnen het team staat niet op de factuur. De tijd die daaraan besteed wordt zit verrekend in het tarief voor het contact. Doorgaans wordt er 30-40% van de tijd besteedt aan indirecte tijd.

Wij declareren volgens het zogenaamde ‘Planning = Realisatie-principe’. Dat betekent dat we de (directe) tijd declareren zoals die voor de sessie is ingepland. Hierbij kan er maximaal 15 minuten worden afgeweken. Staat er bijvoorbeeld een sessie van 45 minuten gepland, dan declareren we die 45 minuten ook als de sessie tussen de 30 en 60 minuten duurt. Wijkt de bestede tijd meer dan een kwartier af, dan wordt het wel aangepast (zowel naar boven als naar beneden).

3. De setting
TOPP-zorg biedt hulp binnen 2 settingen:
1. Monodisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 1 of 2 disciplines betrokken (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog en een basispsycholoog).
2. Multidisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 3 of meer disciplines betrokken (bijvoorbeeld Klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en/of psychiater), die ieder aan een eigen doel werken.

Rekenvoorbeelden
De hoogte van het tarief per sessie is dus afhankelijk van welke discipline de zorg verleent, het soort consult (diagnostiek of behandeling) en de duur, en de setting. In het tarief zit ook alle tijd voor verslaglegging en overleg opgenomen.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van tarieven in 2024 per sessie (vanaf 45 minuten) in de monodisciplinaire setting. Dit zijn voorbeelden, bij andere disciplines, een andere duur van de sessie of een multidisciplinaire setting gelden andere tarieven.

45 minutenGZ-psycholoogPsychotherapeutKlinisch PsycholoogPsychiaterOverige beroepen
Diagnostiek€ 230,51€ 258,02€ 295,08€ 361,91€ 204,85
Behandeling€ 186,92€ 210,00€ 237,46€ 294,49€ 164,17

Contact
Heb je na het lezen van deze informatie aanvullende vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via secretariaat@topp-zorg.nl.

Kosten voor niet tijdig afgezegde afspraken
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door een bericht te sturen naar jouw behandelaar, de voicemail in te spreken of een mail te sturen naar info@topp-zorg.nl.
Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld (no-show) worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100 per gemiste afspraak van 45 minuten of een veelvoud hiervan. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar niet vergoed.