Vergoedingen volwassenen

De vergoeding van zorg voor volwassenen is afhankelijk van je verzekering.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Vergoedingen  /  Vergoedingen Volwassenen 2024

Je bent door jouw (huis)arts verwezen naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze zorg valt, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, onder de basisverzekering en wordt vergoed door je zorgverzekering. Deze voorwaarden zijn:

  • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5-TR. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Bij aanmelding mag dit nog een vermoeden van een diagnose zijn. 
  • Verwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
  • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

Lees hieronder meer over hoeveel je vergoed krijgt en hoe de tarieven zijn opgebouwd. Over de zorg betaal je wel je eigen risico.

Wordt mijn behandeling bij TOPP-zorg vergoed door mijn zorgverzekering?
Ben je op zoek naar een eigen zorgverzekering omdat je binnenkort 18 jaar wordt? Lees dan deze pagina met uitgebreidere informatie over verschillende polissen, premies en vergoeding.

De zorg die TOPP-zorg biedt (basis en gespecialiseerde GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering (dus niet uit de aanvullende verzekering). Er wordt door de verzekeraar eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico (minimaal € 385,- en meer als je daarvoor gekozen hebt). Dit eigen risico moet je altijd zelf betalen.

Of je behandeling bij TOPP-zorg volledig of slechts gedeeltelijk vergoed wordt hangt af van welke polis bij welke zorgverzekeraar je hebt. Bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben afgesloten is er sprake van volledige vergoeding, ongeacht de polis (budget, natura, combinatie, restitutie). Bij zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten (niet-gecontracteerde zorg) is in sommige gevallen ook sprake van volledige vergoeding, maar in andere gevallen slechts gedeeltelijk. Moet je een deel van de behandeling zelf betalen, dan kan dit om grote bedragen gaan (zie ook de informatie hieronder bij ‘wat kost de zorg in de GGZ en hoeveel wordt er gefactureerd’). Wij factureren de NZa-tarieven.

Hieronder vind je een overzicht van de vergoeding van behandeling bij TOPP-zorg in 2024 door verschillende zorgverzekeraars. Let op: sommige zorgverzekeraars hanteren een budgetplafond/ omzetplafond. Er wordt dan een grens gesteld aan de zorg die wij in totaal in 2024 mogen declareren bij deze zorgverzekeraar. Dit kan betekenen dat we een periode geen cliënten meer kunnen aannemen die verzekerd zijn bij een bepaalde verzekeraar, terwijl we wel ruimte hebben voor cliënten die elders verzekerd zijn.


Zorgverzekeringen waarbij je behandeling (op eigen risico na) volledig vergoed wordt:

verzekeraar groepomvat zorgverzekeringenvergoedingbudgetplafond
VGZGeen contract. Alleen volledige vergoeding bij polissen:
VGZ Eigen keuze
UMC Eigen keuze
IZA Eigen keuze
IZZ Combinatie
Univé Zorg uitgebreid
UnitedConsumers Eigen Keuze
Zekur Zorg plus
n.v.t.
MenzisGeen contract. Alleen volledige vergoeding bij polis:
Menzis basis vrij
n.v.t.
ONVZContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
n.v.t.
Zorg & ZekerheidContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
n.v.t.
DSWContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
n.v.t.
EUCAREContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
n.v.t.
a.s.r.Contract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
Vanwege budgetplafond
mogelijk afwijkende wachttijden.
AchmeaContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
Vanwege budgetplafond
op dit moment geen ruimte.
CZContract.
Volledige vergoeding bij alle polissen.
Vanwege budgetplafond
op dit moment geen ruimte.

Zorgverzekeringen waar je behandeling slechts beperkt vergoed wordt

Bij onderstaande zorgverzekeringen moet je een aanzienlijk deel van de behandeling zelf betalen. Wij factureren NZa-tarieven. Afhankelijk van de polis moet je 25%-50% zelf betalen (naast het eigen risico). Dit geldt voor alle polissen, behalve Menzis Basis Vrij en de VGZ polissen die in het overzicht hierboven genoemd worden. De informatie over percentage vergoeding is afkomstig van de website van de contractvrije psycholoog. Hoewel wij ons best doen om alle informatie zorgvuldig en goed te verzamelen en iedereen zo goed mogelijk te informeren, blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling van je rekening. Controleer dus ook altijd zelf bij je verzekering wat je precies vergoed krijgt en of er aanvullende voorwaarden of beperkingen gesteld worden.

VerzekeraarPolisVergoeding
VGZ – Ruime Keuze
VGZ – Basis Keuze
71% NZa-tarief
62% NZa-tarief
VGZ Bewuzt – Bewuzt Basis53% NZa-tarief
IZA – Ruime Keuze
IZA – Basis Keuze
71% NZa-tarief
62% NZa-tarief
IZZ – Natura
IZZ – Basis
IZZ – Bewuzt
71% NZa-tarief
62% NZa-tarief
53% NZa-tarief
UMC Zorgverzekering- Ruime Keuze
(collectief medewerkers UMC)
71% NZa-tarief
Ruime Keuze
Basis Keuze
Bewuste Keuze
71% NZa-tarief
62% NZa-tarief
53% NZa-tarief
Univé – Zorg Geregeld
Univé – Zorg Basis
Univé – Zorg Select
71% NZa-tarief
62% NZa-tarief
53% NZa-tarief
Zekur – Zorg Basis71% NZa-tarief
Zorgzaam – Ruime Keuze
(collectief medewerkers defensie)
71% NZa-tarief
Menzis – Basis
Menzis – Basis voordelig
61% NZa-tarief
61% NZa-tarief
Anderzorg – Basis61% NZa-tarief
Hema zorgverzekering61% NZa-tarief
Vink Vink – Basis61% NZa-tarief
Salland – Basisverzekering 71% NZa-tarief

Wat kost de zorg in de GGZ en hoeveel wordt er gefactureerd?
Dit is een simpele vraag, maar het antwoord is complex doordat het afhangt van verschillende factoren. Je betaalt per sessie (‘consult’), volgens het Zorgprestatiemodel. De hoogte van het tarief per sessie hangt af van: 1) welke discipline de zorg verleend; 2) het soort consult en de duur; en 3) de setting. Hieronder wordt dit verder uitgelegd en geven we een rekenvoorbeeld.

1. Door welke discipline wordt de zorg verleend?
Binnen de GGZ kun je hulp krijgen van verschillende disciplines, zoals een basisorthopedagoog/ psycholoog, vaktherapeut, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater. Voor iedere discipline gelden eigen tarieven. Die zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en hangen samen met opleidingsniveau en specialisatie. Zo heeft een GZ-psycholoog na zijn of haar studie psychologie of orthopedagogiek een post-masteropleiding van 2 jaar gedaan, een psychotherapeut van 4 jaar en een klinisch psycholoog van 6 jaar. Een psychiater heeft zich na zijn of haar studie geneeskunde (6 jaar) met een 4,5-jarige opleiding gespecialiseerd tot medisch specialist binnen de psychiatrie.

2. Het soort consult en de duur
Er wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek- en behandelconsulten. Alle contacten staan op de factuur. Een intakegesprek (diagnostiek consult) duurt vaak 45-60 minuten, uitgebreidere diagnostiek vaak 120 minuten per keer, en behandelingen zijn meestal 45 minuten, soms 60 minuten of 90 minuten. Daarnaast factureren we ook korte contacten via telefoon, e-mail of chat (zogenaamde ear-to-ear of bit-to-bit contacten). Dit noemen we allemaal directe tijd.

Alleen deze directe tijd wordt gefactureerd. De tijd die wordt besteed aan bijvoorbeeld verslaglegging, overleg met de verwijzer en overleg binnen het team staat niet op de factuur. De tijd die daaraan besteed wordt zit verrekend in het tarief voor het contact. Doorgaans wordt er 30-40% van de tijd besteedt aan indirecte tijd.

Wij declareren volgens het zogenaamde ‘Planning = Realisatie-principe’. Dat betekent dat we de (directe) tijd declareren zoals die voor de sessie is ingepland. Hierbij kan er maximaal 15 minuten worden afgeweken. Staat er bijvoorbeeld een sessie van 45 minuten gepland, dan declareren we die 45 minuten ook als de sessie tussen de 30 en 60 minuten duurt. Wijkt de bestede tijd meer dan een kwartier af, dan wordt het wel aangepast (zowel naar boven als naar beneden).

3. De setting
TOPP-zorg biedt hulp binnen 2 settingen:
1. Monodisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 1 of 2 disciplines betrokken (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog en een basispsycholoog).
2. Multidisciplinair: Er zijn bij jouw behandeling 3 of meer disciplines betrokken (bijvoorbeeld Klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en/of psychiater), die ieder aan een eigen doel werken.

Rekenvoorbeelden
De hoogte van het tarief per sessie is dus afhankelijk van welke discipline de zorg verleent, het soort consult (diagnostiek of behandeling) en de duur, en de setting. In het tarief zit ook alle tijd voor verslaglegging en overleg opgenomen.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van tarieven in 2024 per sessie (vanaf 45 minuten) in de monodisciplinaire setting. Dit zijn voorbeelden, bij andere disciplines, een andere duur van de sessie of een multidisciplinaire setting gelden andere tarieven.

45 minutenGZ-psycholoogPsychotherapeutKlinisch PsycholoogPsychiaterOverige beroepen
Diagnostiek€ 230,51€ 258,02€ 295,08€ 361,91€ 204,85
Behandeling€ 186,92€ 210,00€ 237,46€ 294,49€ 164,17

Contact
De zorgfinanciering van de GGZ is best ingewikkeld. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via secretariaat@topp-zorg.nl.

Kosten voor niet tijdig afgezegde afspraken
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt, omdat je ziek geworden bent of dat er iets anders aan de hand is. Zeg afspraken tijdig af om kosten te voorkomen. Je kunt dit doen door een bericht te sturen naar jouw behandelaar, de voicemail in te spreken of een mail te sturen naar info@topp-zorg.nl.
Afspraken die niet  worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren) zijn afgemeld (no-show) worden in rekening gebracht. Volgens de richtlijnen van de NZa worden afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als no-show geregistreerd en door ons rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. TOPP-zorg hanteert hiervoor een standaard tarief van € 100 per gemiste afspraak van 45 minuten of een veelvoud hiervan. Dit tarief wordt door jouw zorgverzekeraar niet vergoed.